Svenska - English - Chinese - Español - Deutsch - Française - IGS UK Ltd











Agoretanolen (Agro 12) Invigning 2009



I Agoretanolen i Norrköping har avjämning skett på ca 4 000 kvm betonggolv av IGS tillsammans med totalentreprenören NCC.
Officiell invigning planeras till början av 2009