Svenska - English - Chinese - Español - Deutsch - Française - IGS UK Ltd
Städkostnader o miljöfaktorer

ESD-golv

Snyggt, starkt, komfortabelt, lättstädat, miljövänligt, billigt, god el-avledande funktion...

Ett ESD-golv är naturligtvis till för att avleda uppkomna laddningar och det har vi skrivit om tidigare. Vi har bland annat berört golv och skor i system, där den totala funktionen många gånger inte alls blir den som förväntas.

Vid val av ESD-golv måste även städkostnader beaktas!
Vi som arbetar med ESD ser ofta golv enbart som ett verktyg att leda bort statiska laddningar, för våra kunder betyder det dock mycket mer än så. Det ska vara snyggt, skönt att gå på, lätt att städa, uppfylla varierande miljökrav, vara slitstarkt, ha ett attraktivt pris - för att nämna några aspekter. Utöver detta ska du som kund ta ställning till ESD-funktion i kombination med skor - ett område där 1+1 sällan blir 2!

Ett område som vi ofta bara tänker på i svepande termer är städningen. Vissa golv kräver mer städ än andra, faktorer som är avgörande är bland annat:

- Golvets färg. På ett ljusare eller en-färgat golv syns smuts bättre och måste därför städas oftare.
- Typ av golv. Krävs polish eller inte?
- Hur biter sig smuts fast? 

Det finns förstås faktorer som inte har med själva golvet att göra; används bara innerskor eller dras det in smuts utifrån? Kör man lastpallar/truckar på golvet? Används kemikalier i produktionen?

Men vad har detta med ESD att göra?
Jo, dels äventyras golvets el-avledande funktion om det inte är rent eller rätt behandlat, dels kan valet av golv kraftigt påverka den totala underhållskostnaden under golvets livstid. Sparar man en viss kostnad per kvadratmeter vid inköpet, kanske den besparningen äts upp redan första året i ökade städkostnader.

Grovt räknat kan man säga att under en 20-årsperiod svarar inköp och läggning av golvet för ca 10% av totalkostnaden, städ och underhåll står för 85%. Resterande 5% är reparationer och liknande. Tänk på att:
- Det är först när golvet är klart att tas i bruk som man har ett jämförbart inköpspris!
- Det är först när man jämför beräknad städkostnad per år som man kan jämföra golvets totalkostnad!

Inköpskostnad + städkostnad per kvadratmeter
Detta är två tunga bitar när det gäller den ekonomiska kalkylen. Man kan naturligtvis tycka att slitstyrka är en viktig variabel, men den kan i hög grad styras med städning. Det vill säga, livslängden är en funktion av städfrekvens och bruk av polish eller återställning med högvarvspolering.

Kalkylen är baserad på ett objekt på 10.000 m2, såväl m2-pris som skillnad mellan olika golvtyper blir högre vid mindre ytor.

(ovanstående kostnader tagna ur en kalkyl från JohnsonDiversey)

Som synes är städkostnaden redan efter andra året uppe i ungefär samma belopp som mattan har kostat att få på plats. På en tio-årsperiod skiljer det nästan 200.000:- i totalkostnad mellan det dyraste och billigaste alternativet på en yta av 500 m2. Har man dess siffror klara för sig är det mycket enklare att bedöma de olika kvaliteterna.

Variabler som golvets färg och graden av smutsig hantering har dock inte beaktats i ovanstående beräkning, och dessa kostnader kan variera beroende på golvtyp.

Nya gummigolv och bra (homogena) PVC-golv är relativt likvärdiga i elektrisk avledning. Men för gummigolv har man en ökad städkostnad på ca 15-50:- m2 beroende på ytbehandling (polish eller vax) och denna ytbehandling är kritisk för den avledande funktionen. PVC-golv med PUR är ca 30:- dyrare i inköp än golv utan PUR (vilket i viss mån kompenseras med lägre installationsstädning) men ger i gengäld 23:-/m2 i besparning i städkostnad årligen. Men de PUR-belagda avledande golven på marknaden imponerar inte i prestanda och duger egentligen inte vid krävande elektronikhantering, i alla fall inte med alla fabrikat av skor.

Slutsatsen är, stirra er inte blinda på inköpskostnaden för golv och inläggning. Beräkna också installationsstädningen som i vissa fall inkluderar en polishbehandling innan golvet kan tas i bruk. Kalkylera med städkostnaden - även om den betalas ur annan plånbok. I slutändan är det ändå du som användare som betalar för kalaset. I och för sig kan det vara taktiskt riktigt i förhandlingar att ibland bortse från vissa kostnader, eftersom de belastar ett annat konto. Men är man seriös redovisar man naturligtvis totalbilden.

Miljöpåverkan - ett viktigt val?
PVC och Eftalater (mjukgörare) är två skällsord inom miljöpolitiken. Ett missförstånd är PVC´n. Den är i sig inte miljöfarlig men den kräver mjukgörare om mattan ska kunna levereras på rulle. Linoleum är som bas-produkt den enda Svanen-märkta golvprodukten, men går inte att använda utan bruk av polish. Under en tio-årsperiod blir miljöpåverkan därför större än av ett PVC-golv. Gummigolv är oftast gjorda av industrigummi och utvinns ur råolja. Dessutom behövs oftast polish som ett skyddande skikt. Även där finns alltså en oönskad miljöpåverkan.

Skillnaderna mellan de olika golvtyperna är, sett under en 10-20 års användning, inte avgörande stora. De golv som säljs som "Miljöalternativ" är varken bättre eller sämre än andra golv.

Komfort
Epoxigolv är hårda, men i övrigt är skillnaden mellan de olika golvtyperna relativt små. Gummigolv och PVC är likvärdiga, Men alla typer utom epoxi kan förses med stegdämpning på undersidan och ge högre komfort. Men ska man rulla tunga vagnar får golvet inte vara för mjukt.

El-avledning
Har vi berättat om så många gånger så det tar vi inte upp igen. Läs tidigare artikel här (om resistans och avledning). Men beakta långtidsfunktionen. Golv som ska läggas in med ledande lim sitter inte lika bra mot underlaget, är beroende av limmet för sin funktion och är dyrare att installera. Skulle limmet av någon anledning släppa, förlorar man även de el-avledande egenskaperna.

Sammanfattning
Val av golvbeläggning får konsekvenser för en lång tid framöver. Vilken typ av golv man väljer är inte självklart, men det viktiga är att man har alla fakta till hands för att kunna göra ett riktigt val med de förutsättningar man har i sin egen verksamhet.

Tillbaka till nyhetsbrev 13