Svenska - English - Chinese - Español - Deutsch - Française - IGS UK Ltd
Beslutsprocessen för ESD golv

Nej, nu har dom lagt golv IGEN !
Utan att fråga mig.... 

Ja, visst känns det igen. Inte bara när det gäller golv förresten, ESD-ansvariga har en viss förmåga att bli överkörda lite då och då. Men vad ska man göra åt det då?

Historiskt sett är kvalitetsarbetet i form av ESD-skydd något som inte haft någon hög prioritet, i alla fall inte på de flesta företag. Uppdraget brukar gå till någon som redan har maximalt att göra, det ska helst inte stjäla någon arbetstid och får inte kosta något. Inte får det stöka till i arbetsflödet heller, än mindre påverka arbetskamraterna. Som att simma med bakbundna händer ungefär :-) 

Många elektronikföretag tillverkar idag avancerad elektronik, med känsliga komponenter och med extrema krav på tillförlitlighet, till exempel inom rymd- och försvarsindustri. Man kan då fråga sig, är det inköparen, golvläggaren eller någon annan som ska bestämma nivån på ESD-skyddet (och därmed kvalitetsnivån på produkterna) eller är det ledningsgruppen i samråd med den ESD-ansvarige?

Tekniskt brukar ESD-ansvariga vara kunniga inom ESD-området, speciellt efter att ha gått våra utbildningar (sorry, kunde inte låta bli!). Ni vet vilka krav som ställs på medarbetare och skyddsutrustning, hur man kontrollerar skyddet och så vidare. Men det hjälper inte dig att få gehör inom den interna organisationen. Vad som är viktigt är att ha en ESD-organisation etablerad och som är en integrerad del i organisationen. ESD-skyddet ska givetvis vara kopplat till kvalitetssäkringen, typ ISO 9000 eller motsvarande. Så här långt fungerar det hyggligt bra i många företag. Har ni inga interna ESD-instruktioner, eller är inte ESD-skyddet förankrat i ert kvalitetssystem, då är det naturligtvis det första du måste göra. Men det är en annan fråga som jag inte går in på här.

Men så kommer vi till Fastighet. Beroende på hur man äger eller hyr sina lokaler har man mer eller mindre kontroll över fastighetsskötseln. Riktigt stora företag har ofta egna fastighetsavdelningar. Andra har någon ansvarig för driften, vare sig det är på heltid eller inte. Så vad ska du göra för att inte bli omkörd? Vi tar golv som exempel eftersom det nu är aktuellt.

1) Se över ert nuvarande bestånd. Kontrollmät med såväl prob som i system med de skor ni använder. Värdet med prob bör ligga under 100 Mohm även om standarden tillåter 1 Gohm. Mätt i system, dvs från finger till jord, ska värdet ligga under 35 Mohm. Fundera på om det golv ni har är bra eller om det kan finnas bättre på marknaden. Om du tittar på alternativ, gå inte efter fabrikantdata, utan ta hem prover och mät själv. Fabrikantdata utgår endast från om standarden uppfylls eller ej. Så kallade typiska värden utgörs endast av mätningar med prob och inte i system med skor. Ska polish användas (rekommenderas dock inte) måste testmätningarna göras med detta applicerat. Du kan läsa mer om golv och mätningar här.

2) Titta på kostnaderna för anskaffning av golv inklusive byggstädning, men glöm inte de löpande kostnaderna för användning, som städning och underhåll. Du kan läsa mer omgolv och underhåll här.

3) Dokumentera dina mätningar och ange vilket golv du rekommenderar för ny- och ombyggnad. Se även till att inläggnings- och städanvisningar till det valda golvet finns, likaså miljöfakta och annat som kan vara av intresse. I dessa instruktioner ska också val av städkem inklusive eventuellt polish finnas. Som den noggranna person du är specificerar du även valt märke av skor här, eftersom resultatet av systemmätningarna i hög grad styrs av skornas prestanda.

Så här långt kan du själv styra arbetet, men nu kommer det väsentliga i sammanhanget. Du ska nämligen se till att

4) Förankra dokumentet i punkt 3 så det blir ett obligatorium för dom som ansvarar för lokalernas skötsel! Detta gör du genom att stämma av med aktuella chefer att dom accepterar punkt 1-3 samt har deras stöd för det fortsatta arbetet. Det är för övrigt lämpligt att förankra projektet redan från början för att säkerställa acceptans. Vår erfarenhet är för övrigt att det kan vara lättare att få gehör för detta arbete om någon utomstående part varit delaktig i framtagandet av underlaget.

5) Se till att detta dokument, med hänvisning till beslut från "högre ort" kopplas till de instruktioner som finns i övrigt när det gäller lokalernas skötsel (inklusive städning), om- och nybyggnad. Ange dig själv eller annan ESD-ansvarig som obligatorisk kontaktperson så fort ett golv ska läggas inom EPA (ESD Protected Area). Markera även att detta gäller med förändrade städrutiner, byte eller implementering av golvvårdsprodukter, typ polish etc.

Med detta arbete gjort ökar chansen dramatiskt att du får ditt ord i laget vid eventuella projekteringar av ny- eller ombyggnad. Skulle du inte bli involverad finns ändå klara anvisningar om vilket golv som ska användas och hur det ska skötas!

I princip bör det finnas ett dokument som anger obligatorisk kontakt med ESD-ansvarig så fort en byggnation, som kan påverka EPA, ska ske eller planeras. Lokalens planering, in- och utpasseringar, jordningsslingor, eventuell luftbefuktning, EPA avgränsning - allt detta och mycket annat påverkar definitivt möjligheten till ett gott framtida ESD-skydd.

Se till att du blir involverad från början! 

Vid pennan 
Bjarne

Tillbaka till nyhetsbrev 18