Svenska - English - Chinese - Español - Deutsch - Française - IGS UK LtdID06

-För sund Konkurrens

IGS motverkar osund konkurrens och svartjobb genom att möta de högsta kraven på transparens inom byggindustrin.

Se till att du också anlitar en seriös byggentreprenör - kontrollera att de tillämpar ID06!