Svenska - English - Chinese - Español - Deutsch - Française - IGS UK Ltd
Golvrenovering


Problem med industri- och lagergolv?

CFF Trim - ger en ny och jämn yta över natten

Minimala driftsstörningar - Läggs snabbt, torkar över natten. installationer behöver inte flyttas.  

Läggs på nästan alla underlag - Extremt bra vidhäftning, diffusionsöppen

Spricköverbyggande - mjuk och flexibel, istället för hård och skör

Miljövänlig - innehåller inga lösningsmedel eller märkningspliktiga ämnen


Efter att i många år ha jobbat med betong- samt epoxi- och härdplastgolv, så bestämde sig CFF för att själva utveckla en produkt som bättre passar kundernas behov. CFF Trim är utvecklat för att möta framför allt två behov vid golvrenovering: lägre totalkostnad och mindre miljöbelastning. Resultatet blev CFF Trim, en polymercement, som läggs och torkar snabbt samt inte innehåller några miljöfarliga ämnen.

IGS är en av de få certifierade installatörerna av CFF Trim i Sverige. Se exempel på applikationer här.Minimala produktionsstörningar
CFF Trim är utvecklad för kostnadseffektivitet. Den torkar över natten och kan användas redan nästa dag. Läggningen kan anpassas för att minimera kundens produktionsstörningar, t.ex. genom att lägga mindre sektioner etappvis på dagar med liten aktivetet på den aktuella ytan. Tack vare att beläggningen läggs i så tunna skikt behövs inte fasta installationer, såsom ställage och maskiner flyttas vid läggning.

Diffussionsöppen
CFF Trim släpper igenom markfukten underifrån, vilket innebär att det inte släpper vidhäftningen som
t.ex. epoxigolv och andra härdplastgolv kan göra. CFF Trim har extremt god vidhäftning på de flesta material.

Låg livscykelkostnad
CFF Trim är extremt tålig och har ett mycket långt liv. Det gör att livscykelkostnaden för golvet blir lägre än andra jämförbara golvbeläggningar.

Lättstädat golv
CFF Trim ger en jämn och tät yta, som har god resistens mot både kemikalier och vatten. Det gör att den är mycket lätt att städa och kräver inget periodiskt underhåll.

Ljudabsorberande golv
Tack vare mjukheten i plasten i CFF Trim, så absorberar den ljud i lokalen samt avger mycket mindre ljud vid rörelser över golvet än ett vanligt hårt golv.

Nötningsbeständighet
CFF Trim har lika god nötningsbeständighet som hårdbetong.

Spricköverbyggande
CFF Trim är flexibel och tar upp rörelser i underlaget. Risken för sprickbildning i beläggningen är därför minimal.

Miljövänlig
Vanlig cement är den enda märkningspliktiga råvaran i CFF Trim och den innehåller inga miljöklassade ämnen. Det ingår inga lösningsmedel eller andra miljöfarliga ämnen. Tack vare att Trim kan läggas i så tunna skikt innebär det att materialförbrukningen är extremt effektivt.Golvrenovering Flintcote och asfaltsgolv
På 60-70 talet lades flera miljoner kvadratmeter av Flintkote- och asfaltsgolv. Dessa golv börjar nu ställa till problem i form av ojämnheter, damm och sprickbildningar. CFF Trim är en kostnads- och tidseffektiv lösning för renovering av dessa golv.  Se en referens

Golvrenovering stallgolv
CFF Trim är hygieniskt och skonsamt för djuren tack vare mjukheten i materialet. Se en referens

Golvrenovering industrigolv
CFF sänker underhållskostnaderna, minskar slitage på truckar och transportfordon är ljuddämpande och ger personalen en komfortkänsla. Se en referensReferenser
läs mer här

Produktblad
CFF trim

Säkerhetsblad
CFF Trim komp A
CFF Trim komp B
Frågor om
Golvrenovering?
Arvind Kedia
Tel 011-18 86 06
Tel: 08-66 80 990
Mobil: 0705-12 00 92
arvind.kedia@igsab.se