Svenska - English - Chinese - Español - Deutsch - Française - IGS UK LtdPeab - Trelleborg


2 500 m2 betongslipning Superfloor Platinum

Sommaren 2008 startade Trelleborg Automotive ha igång sin nya enhet i Kalmar, det självklara valet blev Superfloor Platinum som kommer att utföras av Slipenentreprenören Industrigolv Sweden AB, med start V13.