Svenska - English - Chinese - Español - Deutsch - Française - IGS UK Ltd
HTC Superfloor - kriterier

Vad är ett Super floor Platinum?Ett superfloor är en förädling av ett betonggolv.

Ett slipat och polerat betonggolv, med följande friktions/ glans värden enligt HTC:

över 50 - Mycket bra
35 - 49 Bra
25 - 34 Medel
10 - 24 Dåligt

Friktionsvärde:

0,64 - Mycket bra
0,43 - 0,63 Bra
0,30 - 0,42 Medel
0,22 - 0,29 Dåligt
0,00 - 0,21 Mycket dåligt
Medelvärde på 2 lm  Vad får jag när jag köper ett superfloor?

För att ett superfloor ska kunna säljas måste utföraren inneha ett avtal med maskin och slipverktygstillverkan HTC sweden AB att han får använda och utföra Superfloor.

Utföraren får endast använda HTC produkter, maskiner, slipverktyg, betong härdare och dammbindare.


Vad händer om jag inte är nöjd?

Anser du att ditt betonggolv inte blivit slipat enligt kriterierna ovan? Kontakta oss!

IGS utför inspektioner av utförda golvslipningar. Vi hjälper dig att bedöma huruvida ditt betonggolv uppfyller Superfloor kriterierna och tjänsten fackmannamässigt gjord.