Svenska - English - Chinese - Español - Deutsch - Française - IGS UK Ltd
Råd från ESD konsulten

I denna sektion hittar du råd och analyser ifrån Armeka ESD konsult, www.armeka.se .

Nyhetsbreven i i länkarna nedan ger vägledning för vad som bör beaktas vid val av ESD golv. Dessa artiklar är publicerade innan Stat Grind hade utvecklats.

Nedan finns länkar till tre artiklar:

Ar låg resistans i golvet alltid bäst? -Utreder hur viktiga är ESD värdena vid val av ESD golv

Beslutsprocess för ESD golv -Vad bör beaktas och vilka i företaget bör vara inblandande i val av ESD golv?

Städkostnader och miljöfaktorer -Städkostnadens del av livscykelkostnad och miljöpåverkan av olika golv