Svenska - English - Chinese - Español - Deutsch - Française - IGS UK Ltd
ESD mätrapporter

I ESD mätrapport har vi mätt två olika objekt:

7:e våning
-detta är ett "worst case scenario", då resistansen i våningarna högre upp inte hjälps av markfuktigheten
Bottenplan
-detta är ett mer normalt vinterscenario, då de flesta tillverkningsytor är på bottenplan

Båda mätningarna är gjorda vid -9 grader Celsius utomhus. Båda mätningarna är inom normen för SS-EN 61340-5-1