Svenska - English - Chinese - Español - Deutsch - Française - IGS UK LtdTrim Kista


IGS renoverade ett lapptäcke på 1 700 m2 av flytspackel, hårdbetong och vanlig betong med hjälp av CFF Trim när KTH flyttade ur sina lokaler i Kista

'