Svenska - English - Chinese - Español - Deutsch - Française - IGS UK Ltd
Flintcote


Ett gammalt och sprucket flintcotegolv blir ett hållbart, miljövänligt industrigolv som kan köras truck på nästa dag. 15 000 m2 som renoverades i etapper om en dag per vecka mellan 2006 - 2008. Man valde att främst renovera truckgångarna med CFF Trim och göra mindre lagningar under ställagen.