Svenska - English - Chinese - Español - Deutsch - Française - IGS UK Ltd
Städinstruktion

Städanvisningar: 

Normal nedsmutsning 
Vanligt dagligt våtstäd. Det är möjligt att använda de flesta vanliga städprodukter, förutom produkter innehållande lut eller andra kemikalier med låga pH-värden. En liten mängd stensåpa eller stengrund rekommenderas att blandas i vattnet ca 1 gång per vecka.

Kraftig nedsmutsning 
Vanligt dagligt våtstäd. En liten mängd stensåpa eller stengrund rekommenderas att blandas i vattnet vid varje städöverfart. Det är möjligt att använda de flesta vanliga städprodukter, förutom produkter innehållande lut eller andra kemikalier med låga pH-värden.