Svenska - English - Chinese - Español - Deutsch - Française - IGS UK Ltd
HTC Superfloor


HTC Superfloor är ett varumärkeskyddat slipkoncept som enbart får utföras av utvalda entreprenörer. Ett HTC Superfloor kan enbart utföras med hjälp maskiner och verktyg tillverkade av HTC Sweden.

Ofta beläggs betonggolv med svagare utskikt som med tiden spricker och skadas. Med Superfloor slipas detta ytskikt bort och istället exponeras den underliggande, starka betongen. Den kan sedan poleras med HTC:s diamantverktyg i olika många steg för att få allt från ett matt till ett högblankt golv.

HTC Superfloor delas in i fyra olika slipkoncept:

Bronze    Silver    Gold    Platinum


Platinum och Silver är de mest populära koncepten. Ballasten exponeras i båda koncepten. Platinum ger en blank yta, vilket innebär fler slipsteg medan Silver ger en matt yta och färre slipsteg.


IGS är rekommenderad utförare av HTC Superfloor.

IGS är specialister på betongslipning!


HTC Superfloor vs epoxygolv

HTC Superfloor - kriterier


 

HTC Superfloor® Platinum
Superfloor Platinum är det koncept som ger den högsta glansen och som vi vanligtvis rekommenderar våra kunder. Här slipas golvet i fler steg än i övriga koncept. Det ger en oöverträffad styrka. Den blanka ytan gör även att truckmärken och andra föroreningar inte fastnar och att ljus reflekteras på ett bra sätt.

Planhet, glans och synbar ballastHTC Superfloor® Gold

Superfloor Gold innebär att betongen inte slipas ned lika djupt som i t ex Platinum. Därför exponeras inte lika mycket ballast. I Gold, precis som i övriga koncept, poleras golvet sedan med HTC Twister™ och det får en nästan lika hög glans som Platinum.

Även i detta koncept blir golvet motståndskraftigt mot t ex truckmärken.

HTC Superfloor® Gold är bäst lämpat för redan plana golv.

Ej planhet. Ej synbar ballast, ger glans.HTC Superfloor® Silver

Superfloor Silver är en variant av Platinum.

Här slipas betonggolvet lika djupt som i Platinum, men poleras inte. Ballasten exponeras som i Platinum. Silver är därför ett koncept som passar
bra om man föredrar ett golv med matt yta.

Planhet men ingen glans, synbar ballast.HTC Superfloor® Bronze

Superfloor Bronze är det koncept som betstår av minst antal slip- och polersteg. Här exponeras inte konstruktions-betongen. Istället poleras den översta betonghuden, utan att slipas bort.

Processen stärker dock betonghuden och skapar en blank yta.

Planhet men ingen glans, synbar ballast.HTC Superfloor™

HTC Superfloor™ är koncept för polering av betonggolv. Det är en metod som förädlar betongen. Genom att betonghuden, det yttersta lagret, slipas bort helt och det starkare betongskiktet som ligger under slipas i önskat antal steg.

Med en utarbetad och väl beprövad metod slipas och poleras golvet enligt HTC:s normer för ett certifierat Superfloor golv.

Med HTC:s diamantverktyg och maskiner kommer betonggolvet få en slät yta, som är funktionellt, estetiskt och kvalitativt.

För att ett golv skall lämpa sig för både industriell och offentlig miljö rekommenderas HTC Superfloor™ - toden varmt. Det slitstarka och hållfasta golvet lämpar sig allt från mekanisk industri, lager, butiker, till utbildningslokaler.

Ett betonggolv slipat enligt HTC Superfloor™ - Metoden är både estetiskt tilltalande och funktionella.

Genom att förädla ett betonggolv enligt HTC Superfloor™ - metoden får man:

 •  Ett ekologiskt golv som endast består av naturmaterial. 
 •  Golv med lång livslängd. 
 •  Ett lättstädat golv som ger låg LCC-kostnad (Life Cycle Cost) 
 •  Ett golv utan diffusionsskikt 
 •  Bättre arbetsmiljö tack vare rena och ljusa lokaler. 
 •  Ett golv som reducerar skadliga vibrationer och ljudnivå för truckförare 
 •  Inga märken från gummidäck


Inte bara för industriellt bruk

Ett golv slipat enligt HTC Superfloor™ - metoden förtjänas mer än att bara trampas på. Ett betonggolv kan ge dig mycket mer än bara ett tråkigt grått och smutsigt golv. Lika bra som det passar sig i en industrilokal kan du få det trendigaste vardagsrummet.

Om du får möjligheten att gjuta ett nytt betonggolv kan du vara med och påverka ballastens storlek samt pigmentera cementpastan för att få ett extra ordinärt oh unikt betonggolv.

När du väljer att förädla ditt betonggolv genom att diamantslipa och högglanspolera får du ett miljövänligt och ekonomiskt golv, som både är elegant och modernt.


För bästa slutresultat

För att uppnå alla de tekniska fördelar som ett Superfloor golv har att erbjuda måste slipsekvensen utföras enligt dessa anvisningar: 

 •  Kvaliteten på stenen och dess färg. I Sverige är olika fraktioner av granit vanligast. 
 •  Cementens färg, kan vara pigmenterad. 
 •  Kvaliteten på betongen 
 •  Djupet på slipningen. Genom att ballasten har olika kornstorlekar och bindemedel kan man i viss mån styra hur pass djupt golvet skall slipas. Man har bekräftat de tekniska fördelarna med HTC Superfloor™ i flera test vid statens provningsanstalt, SP (SP 99B4, 4806) (prEN 13892-3, Böhme) (EN 14617-3).


Ett ekonomiskt alternativ

Med ett golv utfört enligt HTC Superfloor™:s normer få du ett tåligt och ekonomiskt golv i din affärsverksamhet. Jämför man med traditionella metoder vad gäller betonggolv, erbjuder

HTC Superfloor™ en livslång hållbarhet.

Konstruktionsbetong som är bearbetad har en obegränsad livslängd, man skulle kunna säga att det i praktiken innebär att golvet har samma livslängd som byggnaden själv.

Att välja ett slipat betonggolv ger dig ett mer lönsamt alternativ än för ett vanligt traditionell golv, då underhållet och livslängden av ett Superfloor minskar kostnaden radikalt, Procentuellt skulle livscykelkostnaderna minska med 60%. Men då med förutsättningar av att golvet underhålls med hjälp av TwisterTM, som är ett miljövänligt och kostnadseffektivt alternativ.


Skräddarsy ditt unika golv

HTC Superfloor™ erbjuder dig fyra unika koncept: Platinum, Gold, Silver, och Bronze. Det är ett komplett sortiment oavsett om du vill ha en matt yta eller hen spegelblank yta.

Det de fyra koncepten har gemensamt är att de är ekonomiska, funktionella, slitstarka och estetiskt tilltalande. Ett HTC Superfloor™ passar utmärkt som industrigolv men även till hemmiljö, skolor, butiker, sjukhus, flygplatser mm.


En mängd fördelar

Genom att pigmentera cementblandningen med DCI-färger, lösliga i vatten eller aceton beroende på typ,  vid nygjutning kan du sätta färg på golvet, eller lägga in en företagslogotype utan att det på något sätt mister sin funktionalitet eller egenskaper. Det ger ett intensivt och livslångt resultat.

TwisterTM  är en rengöringsmetod där man ändast använder vanligt vatten. Alltså får du en helt miljövänlig städmetod, detta fungerar utmärkt för ditt HTC Superfloor™ då det arbetar skonsamt med diamantpreparerade skurrondeller mot golvet.

Ett HTC Superfloor™ ytbehandlar vi inte med skadliga kemikalier utan finishen poleras fram i olika steg. Golvet använder upp till 30 gånger mindre energi än vad ett traditionellt golv skulle göra.

SP- Sveriges provnings – och forskningsinstitut har efter en mängd tester kunnat konstatera att Superfloor System är tio gånger starkare än obehandlade betonggolv.


Historien kring HTC Superfloor™

Man har polerat betong med HTC:s utrustningar i lika former redan före år 1996. Tekniken vidareutvecklades under år 1996. Superfloor skapade helt nya användningsområden för betonggolv, framför allt i industriella lokaler samt offentliga miljöer.

Ett helt nytt koncept lanserades under år 1997 och kom att heta, HTC Superfloor™.
Slipmetoden inbegrep då främst vatten men med den snabba utvecklingen började man torrslipa med diamantverktyg. Det betyder att det inte finns några torktider, lokalen behöver därför inte stängas under processens gång.

Man introducerar arkitekter, betongleverantörer, byggnadsföretag samt fastighetsägare på den globala marknaden med den absolut bästa golvslipningsmetoden.


Kontakt
Superfloor
Arvind Kedia
Tel:        011-18 86 06
Mob:      0705 -12 00 92
arvind.kedia@igsab.se