Svenska - English - Chinese - Español - Deutsch - Française - IGS UK Ltd


Trelleborg Automotive

Till sommaren kommer Trelleborg Automotive ha igång sin nya enhet i Kalmar, det självklara valet blev Superfloor Platinum som kommer att utföras av Slipenentreprenören Industrigolv Sweden AB, med start V13.