skip to Main Content

Vi på IGSAB utför densifering till betong med Ashford formula

Att densifiera betong

Ashford Formula® - IGS är ledande leverantör i Sverige 1

Betong är som en svamp i sin struktur fullt med håligheter, med en betonghud som måste härdas. Gör man rätt från början behövs den inte slipas bort. Ashford Formula härdar både huden och gör betongens övre del homogen, och skapar nya eviga kristaller i porerna.

Denna produkt ska inte förväxlas med så kallade dammbindare, härdare och andra produkter som lovar evigt hårda dammfria betonggolv, det finns många billiga, utan långa garantier, och skapar dammiga miljöer i framtiden. Ashford Formula är produkten för dig som vill ha ett dammfritt, hårt golv med en väldigt lång horisont.

Ashford Formula erbjuder IGSAB en standardgaranti på 20 år på produktprestanda eller en livstidsgaranti på produktprestanda, vilket är den längsta garantin i branschen.

Varför välja Ashford Formula?

Andra leverantörers dammbindare nöts bort med tiden och behöver appliceras igen vilket endast ger ett tillfälligt dammskydd. Med Ashford Formula används ett annat tillvägagångssätt. I och med att Ashford Formula penetrerar betongytan och formar kristaller i betongen så fyller vätskans reaktion upp de naturliga porerna och tomrummen i betongen. Tack vare detta densifieras ytan istället inifrån.

Det vi har:

 • 250 000 numrerade Blå tunnor, en tunna till 1040 m2 = 260 miljoner m2.
 • Före man börja med numrering har lika mycket till applicerats.
 • Totalt 500 miljoner m2.
Ashford Formula® - IGS är ledande leverantör i Sverige 2
Aircraft Hangar i Brunei

I detaljen

Ashford Formula® - IGS är ledande leverantör i Sverige 3

Icke-förtätade betong

Med hjälp av ett metallobjekt kan man demonstrera mjukheten hos icke-densifierad betong genom ett enkelt rivprov. Exemplet ovan visar den porösa uppbyggnaden av betong, som leder till slitage och nedbrytning.

Ashford Formula® - IGS är ledande leverantör i Sverige 4

Förtätade betong med Ashford Formula

När man skrapar en betongyta som har densifierats med Ashford Formula så syns inga tecken på slitage eller dammande. Ashford Formula förstärker betongytan inifrån genom att tränga in i betongytan och fylla de naturliga porerna och tomrummen med kristaller.

Vi rekommenderar: välj det bästa!

Icke-förtätade betong

Bilden vissa vad som händer ibland när en byggare frågar en underleverantör om dammbindning.

Detta är varför Ashford Formula kommer i numrerade tunnor med id nr. Ditt materials id nr. finns på din garanti från Cure Crets databas. Samma nr. kan inte skrivas ut två gånger.

Detta säkerställer att du har fått vad du har betalt för. Alla tunnor förstörs på plats efter produkten har applicerats.

Ashford Formula® - IGS är ledande leverantör i Sverige 6

Appliceringen

När du ser hur vi arbetar med appliceringen, är det tydligt att detta inte är en produkt som sprutas med en mist spruta på toppen betong som dunstar bort, nej det här är den enda appliceringen som är värd namnet ”Densifier eller Dammbindning” Betongen görs blöt, riktigt blöt, med massor av vatten. Vatten för att transportera Formulan ner i betongen, efter bearbetning blir hela ytan som klister. Då den arbetas vidare ner i betongen.

Ashford Formula® - IGS är ledande leverantör i Sverige 7
Ashford Formula® - IGS är ledande leverantör i Sverige 8

Redan efter appliceringen blir betongen 30% hårdare, och försätter i 9 månader till för att bli hårdare.

Ashford Formula kommer i numrerade tunnor med id nr. Ditt materials id nr. finns på din garanti från Curecrets databas. Samma nr. kan inte skrivas ut två gånger. Detta säkerställer att du har fått vad du har betalt för. Alla tunnor förstörs på plats efter produkten har applicerats.

Originalet inom betongdensifiering

Att ingen har lyckats att kopiera Ashford Formula, är en sak. Kanske än viktigare är att det inte finns någon tillverkare som har säkerställt att rätt mängd appliceras genom sitt system med numrerade tunnor, där garantier ställs ut till just det materialet som levererats till just de m2.

Tekniken

Ashford Formula innehåller en kemiskt reaktiv vätska som tränger in i betongen och förtätar komponenterna i betongens yta för att göra den till en solid massa. Resultatet blir en betongyta som permanent är kompaktare, hårdare och mer tålig för slitage och skador. Ashford Formula är oorganiskt och fritt från gift, VOC, färg och lukt.

densifera

DENSIFIERA

Ashford Formula densifierar betongytor och gör dem till solida massor genom att tränga in i betongen och kemiskt fylla porerna inifrån.

dammtätt

DAMMTÄTT

När Ashford Formula och kalciumhydroxiden blandas så integreras förtätningsmedlet i betongen och förhindrar att betongen dammar. Detta sänker underhållskostnaderna och skyddar varor och utrustning från betongdamm.

glans

BESTÅENDE GLANS

Med tiden får golv som har behandlats med Ashford Formula en tilltalande glans som består. Istället för att slitas ut genom belastning så blir golvet självpolerande.

abrasion

SLITTÅLIGT

Genom kemiska reaktioner gör Ashford Formula betongytan hårdare, vilket ökar slittåligheten med 32 %.

underhåll lätt

DET HÄRDAS

Reaktionen mellan betongen och Ashford Formula är omedelbar och härdar golvytan kemiskt. Reaktionen snabbar även på och förbättrar hydratationen i portlandcementen vilket hjälper de eftersträvade egenskaperna i betongen att framträda.

garantee

GARANTI

Du vill vara säker på att det inte kommer damm ur ditt golv efter garantitiden har gått ut från din byggare som färdigställt din fastighet.

Spåra pengar

Trots att det finns så mycket valmöjligheter och resonemang så är valet enkelt. Ashford Formula överträffar konkurrenterna både när det gäller resultat så väl som långsiktig prisvärdhet genom att man bara behöver investera i förtätningsmedel en gång. Genom att densifiera ert betonggolv ordentligt och göra det rätt så räcker resultaten en livstid.

 • Bevisad långvarig effekt till minimal kostnad
 • Snabb behandling som sparar på både värdefull byggtid och pengar
 • En enkel bestående behandling – det krävs varken dyrt material för återbehandling, dyr arbetskraft eller avbrott i driften
 • Förhindrar dyrt underhåll eftersom rutinmässig städning räcker för att uppnå optimala resultat
Ashford Formula® - IGS är ledande leverantör i Sverige 9
Ashford Formula® - IGS är ledande leverantör i Sverige 10

Branscher

 • Lager
 • Distributionscentraler
 • Tillverkningsanläggningar
 • Idrottsplatser och arenor
 • Utomhusbetong
 • Parkeringshus och garage
 • Datacentrum
 • Utställningshallar
 • Butiker

Är du intresserad? Hur går det till?

 • Du skriver in i dina bygghandlingar att det ska vara Ashford Formula med 20 års garanti, informerar din byggare/betonggjutare att kontakta oss på IGS. Eller så hör du av dig själv, så är vi säkra på att det blir rätt.
 • Betonggjutaren kontaktar oss före dom börjar att gjuta, då Ashford Formula kan kräva viss metod vid gjutning.
 • Efter utförandet är klart, kommer det 20 åriga garantibeviset till dig, från Cure Crete i USA.
 • Den kemiska reaktionen i golvet tar upp till 9 månader efter applicering att slutföras, golvet kommer att bli blankare för var dag som du använder ditt golv tills reaktionen är slutförd.
 • Om du inte vill vänta, som t.ex. Wal-Mart som vill ha betonggolvet blankt från första dagen butiken öppnas, då kan vi polera upp ytan. Kan du vänta finns det inte någon anledning att lägga en krona på det.

Globala företag som Amazon, Caterpillar, Coca-Cola, DHL, Procter & Gamble, IKEA och Whirlpool väljer Ashford Formula för att behandla sina betonggolv. Ashford Formula har under sina många år fått den längsta meritlistan i branschen. I över 70 år har Ashford Formula varit en produkt att lita på för att få långvariga och överlägsna resultat för betonggolv.

20 ÅRS ELLER LIVSTIDS GARANTI PÅ PRODUKTPRESTANDA

Industrigolv Sweden är Ashford Formulas officiella leverantör och utförare i Sverige. För golv behandlade med Ashford Formula erbjuder IGSAB en standardgaranti på 20 år på produktprestanda eller en livstidsgaranti på produktprestanda, vilket är den längsta garantin i branschen.

Ashford Formula® - IGS är ledande leverantör i Sverige 11

Videor