skip to Main Content

Problem med industri-, lager- eller hemmagolv?

Vi ger en ny och jämn yta över natten.  IGS behandlar golv med endast den bästa maskineri och materialer för att möta framför allt två behov vid golvrenovering: lägre totalkostnad och mindre miljöbelastning. I tekniken ingår användning av en polymercement: CFF Trim (Såg att ursprungligen nämnes CFF trim direkt utan att man inte riktigt vet vad är det för någonting), som läggs och torkar snabbt samt inte innehåller några miljöfarliga ämnen.

Varför ska man välja IGS.

• Minimala driftsstörningar

Läggs snabbt, torkar över natten. installationer behöver inte flyttas.

• Läggs på nästan alla underlag

Extremt bra vidhäftning, diffusionsöppen.

• Spricköverbyggande

mjuk och flexibel, istället för hård och skör

• Miljövänligt

innehåller inga lösningsmedel eller märkningspliktiga ämnen.

Renovering av betonggolv 1

(Den följande sektioner känns dedikerat till CFF, Frågan är då om kunden ska välja aktivt denna eller behöver inte ens veta om det utan lita på IGS kriterier)

Minimala produktionsstörningar

CFF Trim är utvecklad för kostnadseffektivitet. Den torkar över natten och kan användas redan nästa dag. Läggningen kan anpassas för att minimera kundens produktionsstörningar, t.ex. genom att lägga mindre sektioner etappvis på dagar med liten aktivetet på den aktuella ytan. Tack vare att beläggningen läggs i så tunna skikt behövs inte fasta installationer, såsom ställage och maskiner flyttas vid läggning.

Diffussionsöppen

CFF Trim släpper igenom markfukten underifrån, vilket innebär att det inte släpper vidhäftningen som
t.ex. epoxigolv och andra härdplastgolv kan göra. CFF Trim har extremt god vidhäftning på de flesta material.

Låg livscykelkostnad

CFF Trim är extremt tålig och har ett mycket långt liv. Det gör att livscykelkostnaden för golvet blir lägre än andra jämförbara golvbeläggningar.

Lättstädat golv

CFF Trim ger en jämn och tät yta, som har god resistens mot både kemikalier och vatten. Det gör att den är mycket lätt att städa och kräver inget periodiskt underhåll.

Ljudabsorberande golv

Tack vare mjukheten i plasten i CFF Trim, så absorberar den ljud i lokalen samt avger mycket mindre ljud vid rörelser över golvet än ett vanligt hårt golv.

Nötningsbeständighet

CFF Trim har lika god nötningsbeständighet som hårdbetong.

Spricköverbyggande

CFF Trim är flexibel och tar upp rörelser i underlaget. Risken för sprickbildning i beläggningen är därför minimal.

Miljövänlig

Vanlig cement är den enda märkningspliktiga råvaran i CFF Trim och den innehåller inga miljöklassade ämnen. Det ingår inga lösningsmedel eller andra miljöfarliga ämnen. Tack vare att Trim kan läggas i så tunna skikt innebär det att materialförbrukningen är extremt effektivt.