skip to Main Content

Industriella betonggolv

IGS är specialist på betonggolvslipning. Vi garanterar ett väl utfört arbete och ett betonggolv som håller i generationer.

Specialist på industrigolv

Betongimpregnering, slipning och polering av betong, natursten och terrazzogolv.

Vi är en certifierad golventreprenör som specialiserar oss på olika behandlingar av industriella betonggolv, inklusive betongslipning, dammbindning, polering, rengöring och renovering. I de flesta fall är det inte nödvändigt att installera ett nytt golv; det befintliga kan diamantslipas, dammbindas och poleras för att förvandlas från matt och smutsigt till blankt, hållbart och lättskött. Betongslipning är både kostnadseffektivt och miljövänligt.

Vi arbetar endast med marknadsledande produkter med långtidsgaranti. Vi garanterar ett väl utfört arbete och ett betonggolv som håller i generationer.

Välkommen med din förfrågan! IGS arbetar med byggföretag, fastighetsägare, näringsidkare och privatpersoner.

Specialtjänster: AlphaPlan® och FloorBridge® 

IGS representerar AlphaPlan® och FloorBridge® i Sverige. Två lösningar för ojämna ytor i truckgångar och truckmiljöer.

AlphaPlan® Maximalt planslipade och effektiva golv i VNA truckgångar.
FloorBridge® Plana övergångar mellan ojämna gjutskarvar.
Home 1

AlphaPlan®

Maximalt planslipade golv i truckgångar; så här går det till. Med AlphaPlan® slipmaskin FloorShaver planslipas golvet i truckgångar till en tolerans på 0,2 mm. Med ett jämnare golv kan er truckleverantör höja maxhastigheten på era för närvarande strypta truckar. Med FloorShaver garanterar vi ett säkrare och snabbare golv. Kunder har, efter utförd tjänst, minimerat arbetstiden och minskat antalet truckar. Låter det för bra för att vara sant? Vi berättar gärna mer om hur ni kan effektivisera er verksamhet och spara pengar. Kontakta oss så mäter vi era golv med FloorProfiler.

Home 3

FloorBridge®

Har du golvskador på grund av gjutskarvar eller nivåskillnader? Då kan kolfiberförstärkta fogpaneler från FloorBridge® vara lösningen. FloorBridge® passar perfekt i parkeringsgarage och lagerlokaler där en fogfri övergång till intilliggande golv eftersträvas. Med FloorBridge® fogpaneler kan trucken gå i maxfart utan att skada vare sig truck eller packade varor. Även föraren kommer att uppleva en skönare körning som är skonsam för rygg och nacke. Med hjälp av FloorBridge® kör du tryggt, säkert och vibrationsfritt.