skip to Main Content

Slipning inom infrastrukturprojekt

Med våra slipmaskiner erbjuder vi utföring av slipning, rivning, avverkning, sanering, utplaning av vägar, broar, tunnlar, asfalt, betong, cykelbanor, landningsbanor och mer.

Vid dessa slipningar är våra slipbilar mycket uppskattade, de är självförsörjande med diesel dvs. behöver inte extern el eller elverk. Mobilitet, slipbredd 2,5 meter, funktioner som ”Heavy Grinding” där sliphuvuden tyckas ner i underlaget för att maximera avverkningen är några anledningar till val av utförande med dessa maskiner.

Denna typ av slipbil är de enda på marknaden. Den effektivaste slipningen och snabbaste utförandetiden är viktiga faktorer för att begränsa tiden då ytorna stängas av.

Betongvägar, nyproduktion

Infrastruktur 1

Slipning av nya betongvägar

Nyproduktion, här skapar vi en hårdare yta genom att slipa bort toppskiktet, betonghuden för att få fram ballasten av vår svenska granit, att skapa en jämnare stenhård yta med högre friktion, minskat buller och ökad körkomfort.

Broar

Infrastruktur 17

Slipning / rivning av tätskikt på bro och tunnel

Byte av tätskikt, här slipar vi bort ett tidigare tätskikt och tar fram en bra ytstruktur för vidhäftning av det nya. Här över E4an där nya Hagastaden i Stockholm byggs.

Slipningen är skonsam mot konstruktionen, tidigare metoder som frässning kan skapa oönskade sprikor i konstrutionen.

Vid nyproduktion slipar vi bort betonghuden för vidhäftning av nytt tätskikt.

Tunnel

Infrastruktur 36

Slipning i tunnel

Här slipar vi för att plana ut betongvägen i en tunnel, för att få en bra körkomfort då vägen har upplevs guppig för bilister.

Motorvägar

Infrastruktur 51

Renovering betongmotorväg

På denna del av E4an finns det sågade spår för att sänka ljudnivåerna från trafiken i omtanke för närboende.

Efter tid slås kanterna av vid de sågade spåren, vilket lämnar en spårkänslighet för bilister, här slipar vi ner dessa spår för att få bort spårkänsligheten.

× Hur kan vi hjälpa dig