skip to Main Content

Slipning inom infrastrukturprojekt

Med våra slipmaskiner kan vi erbjuda tjänster som slipning, rivning, avverkning, sanering, utplaning av vägar, broar, tunnlar, asfalt, betong, cykelbanor, landningsbanor och mer.

Vid dessa slipningar är våra slipbilar mycket uppskattade. De är självförsörjande med diesel, d.v.s. de behöver inte extern el eller något elverk. Några av anledningarna till att vi använder just dessa maskiner är deras mobilitet, slipbredd på 2,5 meter och funktioner som heavy grinding där sliphuvudet trycks ner i underlaget för att maximera avverkningen.

Den effektivaste slipningen och snabbaste utförandetiden är båda viktiga faktorer för att begränsa tiden då ytorna stängs av. Vi är de enda på marknaden med tillgång till denna typ av slipbil.

Betongvägar, nyproduktion

Slipning inom Infrastruktur 1

Slipning av nya betongvägar

Vid nyproduktion skapar vi en hårdare yta genom att slipa bort toppskiktet, betonghuden, för att få fram ballasten av vår svenska granit. Slipningen skapar en jämnare stenhård yta med högre friktion, minskat buller och ökad körkomfort.

Broar

Slipning inom Infrastruktur 17

Slipning / rivning av tätskikt på bro och tunnel

Vid byte av tätskikt så slipar vi bort ett tidigare tätskikt och tar fram en bra ytstruktur för vidhäftning av det nya. Här jobbar vi över E4an där nya Hagastaden i Stockholm byggs.

Slipningen är skonsam mot bygget. Äldre metoder som fräsning kan skapa oönskade sprickor i konstruktionen.

Vid nyproduktion slipar vi bort betonghuden för vidhäftning av nytt tätskikt.

Tunnel

Slipning inom Infrastruktur 36

Slipning i tunnel

Här planar vi ut betongvägen i en tunnel genom slipning för att ge en bra körkomfort då vägen har upplevts som guppig för bilister.

Motorvägar

Slipning inom Infrastruktur 51

Renovering betongmotorväg

På denna del av E4:an finns det sågade spår för att sänka ljudnivåerna från trafiken av omtanke för närboende.

Efter en tid slås kanterna av vid de sågade spåren, vilket orsakar spårkänslighet för bilister. Här slipar vi ner dessa spår för att få bort spårkänsligheten.