skip to Main Content

Om Industrigolv Sweden AB

Industrigolv Sweden AB är ett företag i yttersta framkant i sin bransch. Grundades 2005. Företaget är en utförare av golvtjänster, i huvudsak maskinbearbetning med industridiamant av betongytor på golv. Våra tjänster är oftast dom bästa alternativen för miljön, då vi i huvudsakligen inte tillför beläggningar dvs. större miljöavtryck. Utan förädlar redan befintliga ytor med hjälp av diamantslipning och polering. Bolaget är inte bundet till specifika leverantörer eller produkter/system. IGS vill hela tiden kunna erbjuda våra kunder den kostnadseffektivastes och miljö bästa alternativen som finns.

IGS har även utvecklat den unika betong golvlösningen inom ESD under varumärket Statgrind™

IGS har dotterbolag i Norge, där vi även utför våra tjänster.

Bolaget är privatägt av grundaren Arvind Kedia

Om IGS AB 1