skip to Main Content

Alphaplan®

0,2 mm i tolerans = Ultra plana golv i truckgångar i främst höglager, så du kan använda truckens fulla kapacitet, maxhastighet i det högsta läget – det är vår garanti.

Användnings området är främst i VNA ( Verry narrow aisle. )

Special utvecklad slipmaskin och teknik just för detta ändamål, i vårt partner företag Alphaplan. Planing av golv genom slipning av det befintliga golvet till toleranser ner till 0,2mm. Vi utför den toleransen du behöver, det handlar om vilken höjd på pallställ, längden på gången, och vilka truckar du har.

Slipningen utförs vått, dvs. inga dammpartiklar i fluten. Utrustningen drivs på el, helt rent utförande i luften i ert befintliga lager, eller i era nya. Vi färdigställer 100 meter truckgång per dag med varje maskin. Ljudet av utförandet stör inte verksamheten max 75 dBa. Vi färdigställer en tryckgång i taget. Vi planerar tillsammans så utförandet inte ska störa verksamheter.

Slutresultatet möjliggör optimal prestanda av din truckflotta, säker körning i ett snabbare tempo, mindre förslitning och skador på personal och truckar. Du sänker dina kostnader från dag 1.

Alphaplan® - Ultraplana Truckgångar VNA för ditt lager 1

Varför behöver ert lager våra ultraplatta golv?

 • Era truckar är förmodligen strypta i hastighet efter hur ogämna era golv är.
 • Vi tar bort strypningen och garanterar maxfart i högsta läget.
 • Planare golv ger lägre underhållskostnader i reparationer.
 • Mindre belastning för personal i rygg och nacke, mer focus. Längre effektivare arbetspass.
 • Ni kan gå ner i antal truckar, då dom blir så mycket mer effektiva.
 • Effektiviteten ökar med flera 100 %.
 • Kostnaden sparas oftast in på mindre än ett till två år.
Alphaplan® - Ultraplana Truckgångar VNA för ditt lager 2

Gör om lagret med Alphaplan

 • Fortsätt arbeta: Den vanliga lagerverksamheten behöver inte stanna upp. Med FloorShaver jobbar vi i en gång i taget så att de andra gångarna kan användas som vanligt.
 • Det går snabbt: Vi är Formel 1 när det kommer till slipning av smalgångar. FloorShaver är full av den senaste teknologin som gör att vi kan slipa 100 meter per dag. Resultatet blir ett snabbt och noggrant genomfört arbete.
 • Imponerande precision: Golvet kommer att vara jämnt så när som på 0,2 mm. Ingen annan på marknaden är så noggrann.
Alphaplan® - Ultraplana Truckgångar VNA för ditt lager 3

Ultraplatta golv i nya lager eller tomma lokaler

 • Vi kan börja slipa golven kort efter att betongen har gjutits, vare sig lagerhyllorna är monterade eller inte.
 • Vi fixar det. Med FloorShaver® hittar vi var gångarna kommer att vara med otrolig precision.
 • Genom att slipa lagergolven innan ni påbörjar er verksamhet så slipper ni pausa ert egna arbete. Ni kommer också att kunna maximera effektiviteten redan från början.

Bara med Alphaplan

Alphaplan® - Ultraplana Truckgångar VNA för ditt lager 4

Bästa lagersäkerhet

Ju jämnare är ditt lagergolv desto mindre olyckor blir. Ingen kan sätta pris på säkerhet. Låt ditt golv bli behandlat med Alphaplan®. Denna avancerade tekniken minskar risken för olyckor exponentiellt.

Alphaplan® - Ultraplana Truckgångar VNA för ditt lager 5

Truckar till full fart

Dina truckar är bara så bra som ditt lagergolv tillåter dem vara. Med Alphaplan tekniken kan VNA-truckar fungera med full fart även i full höjd. Detta kan vi garantera.

Alphaplan® - Ultraplana Truckgångar VNA för ditt lager 6

Tid = Pengar

Med vår stora erfarenhet av golvkonstruktion och kunskap inom VNA-industrin, konstaterar vi att användningen av FloorShaver betyder kortfristiga besparingar samt en långsiktig investering. Ditt golv kommer inte att behöva bli bättre inom de närmaste 30 åren för de befintliga VNA teknologier och truckar

Mer fördelar med Alphaplan@ Floorshaver

Precision

Vi garanterar högsta precision med konsistens i kvalitet.

Hög kapacitet

Varje FloorShaver maskin kan färdigställa upp till 100 meter per dag.

Kompakt

Det är kompakt och snabbt, vilket minimerar den tid som behövs för etablering.

Flexibel

Det är extremt flexibelt och kan användas under de svåraste förhållandena. Där även gamla beläggningar på betongen ska bort.

Alphaplan® - Ultraplana Truckgångar VNA för ditt lager 8

Projekt: Kuehne-Nagel i Brnik, Slovenien

VNA slipning

Projekt: Kuehne-Nagel i Brnik, Slovenien

Datum: april 2019

Alphaplan anlitades för att planslipa smalgångarna i lagret så att truckarna skulle kunna köras jämnare och fortare, nu efter slipningen kan dom köras i maxfart för Slovenien i högsta läget. Innan FloorShaver slipade golvet gick truckarna hos K&N i halvfart då golvet i smalgångarna inte följde specifikationerna från VDMA.

Genom att slipa en gång på 80 meter i taget så stördes lagerverksamheten så lite som möjligt.

Färdig för maxfart

Nu när de flitigt använda smalgångarna har uppnått specifikationerna från VDMA så kan K&N:s truckar gå i 11 km/h (maxfarten i Slovenien) helt tryggt, med lägsta dödtid och mindre underhåll av maskinerna. Det gör att K&N kan jobba i två skift istället för tre och använda färre truckar vilket leder till lägre kostnader. Kostnaden beräknas i det här fallet att sparas in på ett och ett halvt år.

Videor